shqiptarortodoks.com - albanianorthodox.com
Fan S. Noli Kisha shqiptare Bibla shqip Albanologji Foti Cici

Doktrina e kërshten
Gjon Nikollë Kazazi, 1743

Riprodhimet e tekstit nga prof. dr. Bardhyl Demiraj

Riprodhimi fotografik e diplomatik

Riprodhimi kritik


Copyright © Bardhyl Demiraj, 2006


Riprodhimet kritike e diplomatike të Doktrinës janë marrë nga botimi i Akademisë së Shkencave të Kosovës, GJON P. NIKOLLË KAZAZI DHE "DOKTRINA" E TIJ (B. Demiraj), Prishtinë, 2006.